Drænledninger 2014

Dræn og brønde nederst på gang 2, er blevet renoveret efteråret 2014.
Der er også gravet noget af gang 2, i bunden, så vandet får et mere naturligt forløb med brønde og dræn, og ikke ind i haverne.

Del siden