Toiletter

Toiletter og tømmekumme er klar til brug.
Det er port nøglen der passer til dørene og hængelåsen.

Vi håber medlemmerne vil passe på tingene og behandle dem som var det ens eget, vi har alle betalt til dem.

HUSK, at lukke og låse døren når du forlader toilettet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Brug af foreningshuset

Regler for brug af foreningshus og toiletter

     Foreningshus og toiletter er røgfrie.  

     Toiletterne skal holdes aflåst, nøglen er den samme som til
       portene.

     Nøgle til foreningsrum udleveres til bestyrelse og gangformænd.

·      Man medbringer selv sit toiletpapir, ved toiletbesøg.

    Det er kun bestyrelsen, der har adgang til depotrummet.
      Dette må kun benyttes til foreningens papirer og bestyrelsens
      kontorartikler.

     Der må ikke nydes øl/spiritus i eller ved foreningshuset,
      bortset fra når der afholdes møder samt særlige

      arrangementer for hele foreningen.

Der må ikke opbevares øl og spiritus i forenings-huset, på grund af risikoen for indbrud og tyveri.  

     Møder: Bestyrelse, festudvalg samt gangformænd; der må nydes medbragt vand, øl og spiritus med måde under møderne. Flasker/dåser tages med, når mødet er slut.

     Oprydning: Huset efterlades i samme stand, som når man ankommer. Det vil sige almindelig oprydning; feje gulv, vaske op, tørre bord af og sætte på plads.

Indvielse 2012


Lørdag den 19. maj 2012 kl. 15.00 var der indvielse af vort nye fælleshus.
Indvielsen gik rigtig godt, der var mødt ca. 70 personer frem.
Der er lagt billeder ind under galleri.

Vedtaget på generalforsamlingen 2011

Det blev vedtaget på generalforsamlingen den. 17 februar 2011, at der skal opføres en fællesbygning med et toilet og et tømmerum til toiletspande.
Der er indhentet tilbud på ca. 100.000,00 kr. 

Arbejdet med fællesbygningen startede i midten af juli. I den forbindelse vil der være perioder, hvor parkeringspladsen ved legepladsen er spærret, så entreprenøren kan komme til. 

Vi håber på forståelse for dette og at man benytter sig af parkeringspladsen ved Haveløkken.

Fælleshuset er næsten færdigt. Tilladelsen til samletanken er nu kommet fra Odense Kommune. Samletanken er gravet ned i denne uge, så nu mangler der bare at få arealet planeret.

Fælleshuset er næsten færdigt. Tilladelsen til samletanken er nu kommet fra Odense Kommune. Samletanken er gravet ned i denne uge, så nu mangler der bare at få arealet planeret.

Legeplads

På et bestyrelses møde den. 4. juli 2011 blev det besluttet at nedlægge legepladsen på gang 2.

Den lever ikke op til sikkerhedskravene mere, og det vil være for kostbart at bringe den op til sikkerhedskravene der er gældende i dag.

Vi henviser til legepladsen på engen ved Jeppe Aakjærs Alle/Eddavej (Villeruplund parken).

Venlig hilsen Bestyrelsen

Del siden