Alle vandledninger er nu renoveret og der er installeret vandmålere til alle haver.
Sidste gang til opstart af sæsonen 2014.

Så kom der gang i gravearbejdet på gang 2

Lukning og åbning af vand

     Der åbnes typisk for vandet omkring 1. april og lukkes igen omkring 1. november.         

         I behøver ikke at være til stede i haven, når der åbnes og lukkes. 🤨

I forbindelse med lukningen af vandet, bliver den enkelte måler aflæst af kasseren og en revisor o derefter bliver der lukket for hoved hanen og alle haner og udluftningshaner i brøndene bliver åbnet.

Når der åbnes for vandet, foregår det i modsat rækkefølge. Dog uden aflæsning af måler.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

gang 1 er næsten reetablertet.

gang 1 er næsten reetablertet.

Gang 2

Vandledning gang 2

Så går vi i gang med nedgravning af vandledning på gang 2, arbejdet forventes at starte i uge 43. Dette betyder der bliver lukket for vandet på gang 2 lørdag d. 19/10, samtidig bliver toiletterne lukket af.

Der bliver sat en målerbrønd, til hver have i hækken ud til gang 2 eller mellemgang. Der skal være åben ud til køregangen for lettere aflæsning af måler. Foreningen køber og leverer 4 hækplanter (Liguster) pr. have til at sætte bag brønden. I kan se på medfølgende tegningen hvor brønden kommer til at stå ved de enkelte haver. Brønden bliver placeret så det er mest hensigtsmæssigt i forhold til nedgravning af vandledningen,

I brønden er der en stophane med aftap og en bi måler. Har man vandrør længere ind i haven, kan man tilslutte sit vandrør i brønden, eller man kan vælge at grave en ny vandledning ned. (Dette kan anbefales da der ikke er nogle der ved hvor gammelt og hvad stand det eksisterende er i, man bør også være opmærksom på at den gamle vand ledningen kan deles af flere haver). Det er ikke foreningens ansvar hvad der er lavet på den enkelte havelod, og hvad stand det er i. Graver man ikke vandslange ned, etablerer vi en vandhane ved brønden, der bliver ført en slange op over jorden med en hane, så skal den enkelte haveejer selv grave en stolpe ned som man så skruer hanen fast på.

Som forening er vi forpligtiget til at levere vand til den enkelte havelod, dette gøres med en hane, umiddelbart inden for hækken mod køregangen eller mellemgang.

Alt bliver lavet af materialer, der er godkendt til etablering af brugsvand.

Måleren bliver aflæst til efteråret når der bliver lukket for vandet. Aflæsningen bliver rundet op til hele m3, mindste forbrug pr. år er 1 m3.

Gang 2 vil i perioden hvor der arbejdes være spærret.

Bestyrelsen

Placering af ledning og brønde.

Placering af ledning og brønde.

2013

Vandrenovering.

Som forening er vi forpligtiget til at levere vandværksvand til havelodden ved 1 vandhane, placeret umiddelbart inden for hækken.
Haveejeren skal selv investerer i en stolpe samt grave denne ned i jorden. Vandhanen kan derefter skrues fast i denne.

Som alle andre steder, er vandhaner og rør der er inden for skel, haveejerens ansvar.

Det er ikke foreningens ansvar hvordan vandrør og haner er placeret på havelodden, og om de deles med naboen.

Man er selvfølgelig velkommen til at koble sine rør til i brønden eller til hanen.

På bestyrelsens vegne

Bjarne Schou

Den enkelte brønd

Den enkelte brønd

2013

Vandledning gang 3.

Så går vi i gang med nedgravning af vandledning på gang 3, arbejdet starter når vejret tillader det.

Der bliver sat en målerbrønd, til hver have i hækken ud til gang 3 eller mellemgang. Der skal være åben ud til køregangen for lettere aflæsning af måler. Foreningen køber 4 hækplanter (Liguster) pr. have til at sætte bag brønden, disse skal være afhentet senest 4 uger efter at arbejdet med vandledningen er færdigt. I kan se på medfølgende tegningen hvor brønden kommer til at stå ved de enkelte haver. Brønden bliver placeret så det er mest hensigtsmæssigt i forhold til nedgravning af vandledningen,

I brønden er der en stophane med aftap og en bi måler. Har man vandrør længere ind i haven, kan man tilslutte sit vandrør i brønden, eller man kan vælge at grave en ny vandledning ned. (Dette kan anbefales da der ikke er nogle der ved hvor gammelt og hvad stand det eksisterende er i, man bør også være opmærksom på at vandledningen kan deles af flere haver). Det er ikke foreningens ansvar hvad der er lavet på den enkelte havelod, og hvad stand det er i. Graver man ikke vandslange ned, etablerer vi en vandhane ved brønden, der bliver ført en slange op over jorden med en hane, så skal den enkelte haveejer selv grave en stolpe ned som hanen kan skrues fast på.

Som forening er vi forpligtiget til at levere vand til den enkelte havelod, dette gøres med en hane, umiddelbart inden for hækken mod køregangen eller mellemgang.

Alt bliver lavet af materialer, der er godkendt til etablering af brugsvand.

Måleren bliver aflæst til efteråret når der bliver lukket for vandet. Aflæsningen bliver rundet op til hele m3.

Gang 3 vil i en periode være spærret. Arbejdet forventes at være færdigt til vi åbner for vandet i starten af april.

Bestyrelsen

Så er det næsten færdigt

Så er det næsten færdigt

Del siden